Privacyverklaring

1 juli 2018

Je privacy is voor Goed Contact van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van ons netwerk www.goed-contact.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Goed Contact.

Je account
Voor het verkrijgen van lidmaatschap van Goed-Contact moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, ip-adres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten en het bestrijden van fraude. Wij bewaren deze informatie tot je het account hebt opgeheven plus de wettelijke bewaartermijn.

Je kunt het account laten opheffen door contact met ons op te nemen en ons daartoe te verzoeken. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Toegang ledenportaal
Met ons ledenportaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor jouw bedrijf/persoon. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is, zodat we je bij vragen kunnen helpen. Ook gebruiken we dit voor het oplossen van (technische) problemen. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en ip-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot 2 jaar na het opheffen van jouw account plus de wettelijke bewaartermijn.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en ip-adres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over ons netwerk en bijeenkomsten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens van jou aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden
doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zullen wij ons inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Jij als lid stelt enkel persoonsgegevens aan ons ter beschikking voor verwerking, indien jij je ervan hebt verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Goed Contact
secretaris@goed-contact.nl.